Att arbeta på Misa

Misas grundidé är att alla människor kan delta i samhället och arbetslivet med rätt stöd. Har du lätt för att identifiera och lyfta fram styrkor hos människor? Har du kompetens och erfarenhet av att handleda en viss målgrupp som vi arbetar med? Har du erfarenhet av Supported Employment? 

Välkommen med din intresseanmälan till oss! 

Huvudsakliga arbetsuppgifter på Misa:

  • Utreda resurser och intressen hos deltagare utifrån Misas egna analysverktyg
  • Matcha och marknadsföra den enskilde deltagaren gentemot presumtiva arbetsplatser och arbetsgivare
  • Ta fram pedagogiska verktyg
  • Stödja deltagarna på arbetsplatser
  • Regelbundna kontakter med handläggare, anhöriga, nätverk m.fl.
  • Leda verksamhetsmöten för deltagare     

Bifoga ett cv och personligt brev till din intresseanmälan. Vi eftersträvar jämn könsfördelning och etnisk mångfald i företaget. 

Dela länkar


Skicka intresseanmälan

Tillbaka till lediga jobb